FYSIOTHERAPIE

Wat is fysiotherapie?
De fysiotherapeut stabiliseert, vermindert of herstelt de functiestoornis of de gevolgen daarvan door het toepassen van oefentherapie, massage, elektrotherapie, advisering en/of begeleiding. Hiermee probeert hij de functie van het Houdings- en bewegingsapparaat zodanig te verbeteren zodat normale houding en beweging weer mogelijk is of leert u hoe u zo goed mogelijk met de resterende beperkingen om kunt gaan.

Voor welke klachten is fysiotherapie geschikt?
Veel klachten in het houdings- en bewegingsapparaat kunnen door de fysiotherapeut positief worden beÔnvloed. Daarbij kunt u denken aan:

Of fysiotherapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens het onderzoek bij de eerste behandeling maar is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.

Wat gebeurt er tijdens de eerste behandeling?
Tijdens de eerste behandeling voert de fysiotherapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiŽnt. Ook voert hij of zij een lichamelijk onderzoek uit. De fysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Ook bekijkt de fysiotherapeut of de patiŽnt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt.