Behandeling van etalagebenen (Claudicatio intermittens)

Patienten met perifeer vaatlijden zijn gebaat bij de behandeling van aanwezige risicofactoren voor hart- en vaatziekten, het bevorderen van een actieve leefstijl en gesuperviseerde looptraining voor het verminderen van symptomen.

I.v.m. vergoeding vanuit uw verzekering, kunnen patienten die zich melden voor fysiotherapie verband houdend met perifeer vaatlijden, uitsluitend in behandeling genomen worden door een fysiotherapeut die is aangesloten bij ClaudicatioNet en die ook als zoanig zichtbaar is op de ClaudicatioNet zorgzoeker.

Binnen ons team hebben wij 2 therapeuten, die hierbij zijn aangesloten, t.w. Kristy van Haaster-Klompsma en Henk Jan Hoogendoorn.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende websites:

www.claudicationet.nl

www.etalagebenen.nl