Betalingsvoorwaarden

Voor vragen over uw rekening kunt u terecht bij uw behandelaar: vragen over uw verzekering stelt u aan uw verzekeraar.

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiŽnt/ cliŽnt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden.
  3. Afspraken welke niet of te laat zijn geannuleerd zullen in rekening worden gebracht.
  4. Bij behandelingen waarbij er geen vergoeding van de verzekering plaats vindt wordt geacht direct te betalen in de vorm van contanten of pin.
  5. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten dienen binnen†14 dagen na de factuurdatum te zijn betaald. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  6. Alle met de incasso gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook buitenrechtelijke kosten, komen ten laste van de patiŽnt/ cliŽnt.
  7. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van het factoringbedrijf prevaleren.