TARIEVEN

Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten. Alle door uw polis gedekte behandelingen worden rechtstreeks tegen contracttarief met hen afgerekend.

Voor patienten die niet aanvullend verzekerd zijn brengen wij per 01 januari 2014, de volgende tarieven in rekening:

Zitting fysiotherapie 

€ 40,00 

Zitting fysiotherapie aan huis

€ 50,00

Zitting manuele therapie

€ 48,00

Zitting manuele therapie aan huis

€ 59,50

Niet nagekomen afspraak fysiotherapie

€ 35,00

Niet nagekomen afspraak manuele therapie

€ 46,00

Screening

€ 15,00

Intake + onderzoek na screening

€ 40,00

Intake + onderzoek na verwijzing

€ 50,00

Telefonische zitting        

€15,00  

Voor alle aan u gezonden rekeningen geldt: Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

Betalingen kunnen ook geschieden via pin en contanten.

Afspraken, indien niet 24 uur van tevoren afgezegd, worden in rekening gebracht.